Tipologia porturilor de încărcare pentru EV și diferențele lor